مقالات

ادامه مطلب
روش‌های فیزیکوشیمیایی تصفیه فاضلاب: ابزارهای قدرتمند برای بازچرخانی آب در صنایع شیمیایی

روش‌های فیزیکوشیمیایی تصفیه فاضلاب: ابزارهای قدرتمند برای بازچرخانی آب در صنایع شیمیایی

در صنعت شیمی، مشکل غیر معمول، فرآیندهای مناسب جهت تصفیه فاضلاب‌های صنعتی است. تصفیه بیولوژیکی معمولاً به دلیل محتوای بالای ترکیبات آلی شیمیایی قابل اعمال نیست. با این حال، روش‌های ...