فرآیند USBF

فرآیند USBF

فرآیند USBF، نسخه‌ای اصلاح شده از فرآیند لجن فعال متعارف می‌باشد که به یک ناحیه انوکسیک و یک محفظه ته‌نشینی مجهز شده و قادر به تولید پساب با کیفیت مناسب برای استفاده مجدد می‌باشد.

 

این تکنولوژی ساده بوده و قادر به حذف نیتروژن و کاهش میزان فسفر نیز می‌باشد. تصفیه فاضلاب با فرآیند USBF بیشتر برای ظرفیت‌های پایین و جاهایی که کیفیت بالای پساب خروجی مورد نیاز باشد، استفاده می‌گردد.

 

عملکرد راکتور ساده بوده و به حداقل راهبری نیاز دارد و پس از راه‌اندازی در برابر تغییرات بار ورودی به‌صورت خودکار قابل تنظیم می‌باشد. عملکرد سیستم به این ترتیب است که فاضلاب داخل بخش بی هوازی می‌گردد. در آن‌جا با لجن برگشتی از کف مخزن ته‌نشینی، ترکیب می‌شود.

پس از این اختلاط، جریان به‌صورت نهرگونه از قسمت پایین، وارد هوادهی شده و پس از هوادهی جریان مایع مخلوط فاضلاب از قسمت پایین وارد زلال‌سازی می‌گردد. در آن‌جا لخته‌های لجن توسط بستر لجن جذب شده و آب از فیلتر لجن عبور می‌کند. آب زلال شده جمع آوری و از سیستم خارج می‌شود.