پایش فصلی تصفیه‌خانه شرکت هیمالیا فروردین 1403

پایش فصلی تصفیه‌خانه شرکت هیمالیا فروردین 1403
در مورخه بیستم فروردین ماه سال 1403 کارشناسان شرکت رها آب مهر زاگرس آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشوری به منظور نمونه برداری و پایش فصلی به شرکت هیمالیا بزرگترين شرکت تولید یخچال در کشور مراجعه نمودند، تصفیه‌خانه فاضلاب شرکت هیمالیا از دو بخش صنعتی و بهداشتی تشکیل شده است که در نهایت پساب خروجی به هم ادغام و به منظور آبیاری فضای سبز استفاده می گردد، دبی خروجی این تصفیه‌خانه حدود 25 مترمکعب در شبانه روز می باشد، با توجه به اینکه کارشناسان شرکت محیط آسایش البرز مشاوره و بررسی دوره ایی این تصفیه‌خانه را انجام می دهند خوشبختانه در تمامی پایش های قبلی پساب خروجی نهایی استاندارد های زیست محیطی را رعایت نموده است.
slide-f6becc9
slide-30e6a72
slide-51216b2

سایر پروژه‌ها