پروژه ها

ادامه مطلب
بازدید و پایش دوره‌ای تصفیه‌خانه شرکت کشت و کار صنعت

بازدید و پایش دوره‌ای تصفیه‌خانه شرکت کشت و کار صنعت

ادامه مطلب
نمونه برداری و پایش فصلی از تصفیه‌خانه فاضلاب بهداشتی فیروز بهرام

نمونه برداری و پایش فصلی از تصفیه‌خانه فاضلاب بهداشتی فیروز بهرام

ادامه مطلب
پایش و بازدید دوره‌ای از تصفیه‌خانه‌های احداثی

پایش و بازدید دوره‌ای از تصفیه‌خانه‌های احداثی

ادامه مطلب
نمونه‌برداری و بازدید از تصفیه‌خانه شرکت رازی

نمونه‌برداری و بازدید از تصفیه‌خانه شرکت رازی

ادامه مطلب
پایش تصفیه‌خانه‌های بیمارستانی شهرستان ساوه

پایش تصفیه‌خانه‌های بیمارستانی شهرستان ساوه

ادامه مطلب
پایش تصفیه‌خانه بیمارستان‌های: نظرآباد، هشتگرد، جهانشهر و محمدشهر کرج

پایش تصفیه‌خانه بیمارستان‌های: نظرآباد، هشتگرد، جهانشهر و محمدشهر کرج

ادامه مطلب
خوداظهاری فصلی شرکت انستیتو پاستور ایران واقع در اتوبان کرج

خوداظهاری فصلی شرکت انستیتو پاستور ایران واقع در اتوبان کرج

ادامه مطلب
پایش آلاینده‌های زیست محیطی در بخش هوا در صنایع مختلف استان البرز

پایش آلاینده‌های زیست محیطی در بخش هوا در صنایع مختلف استان البرز

ادامه مطلب
پایش دوره‌ای تصفیه خانه شرکت لابراتورهای سینا

پایش دوره‌ای تصفیه خانه شرکت لابراتورهای سینا

ادامه مطلب
بررسی کارایی و نمونه‌برداری از تصفیه‌خانه‌های صنعتی

بررسی کارایی و نمونه‌برداری از تصفیه‌خانه‌های صنعتی