پروژه ها

ادامه مطلب
پایش فصلی تصفیه‌خانه بیمارستان‌های کرج فروردین 1403

پایش فصلی تصفیه‌خانه بیمارستان‌های کرج فروردین 1403

ادامه مطلب
پایش فصلی تصفیه‌خانه شرکت هیمالیا فروردین 1403

پایش فصلی تصفیه‌خانه شرکت هیمالیا فروردین 1403

ادامه مطلب
طراحی و ساخت تصفیه‌خانه صنعتی برای شرکت دام دوشان

طراحی و ساخت تصفیه‌خانه صنعتی برای شرکت دام دوشان

ادامه مطلب
نمونه‌برداری و پایش فاضلاب شرکت بزرگ ایران یاسا تایر

نمونه‌برداری و پایش فاضلاب شرکت بزرگ ایران یاسا تایر

ادامه مطلب
پایش فصلی از فاضلاب شرکت‌های شهر لبنی میهن

پایش فصلی از فاضلاب شرکت‌های شهر لبنی میهن

ادامه مطلب
بازدید و پایش دوره‌ای تصفیه‌خانه شرکت کشت و کار صنعت

بازدید و پایش دوره‌ای تصفیه‌خانه شرکت کشت و کار صنعت

ادامه مطلب
نمونه برداری و پایش فصلی از تصفیه‌خانه فاضلاب بهداشتی فیروز بهرام

نمونه برداری و پایش فصلی از تصفیه‌خانه فاضلاب بهداشتی فیروز بهرام

ادامه مطلب
پایش و بازدید دوره‌ای از تصفیه‌خانه‌های احداثی

پایش و بازدید دوره‌ای از تصفیه‌خانه‌های احداثی

ادامه مطلب
نمونه‌برداری و بازدید از تصفیه‌خانه شرکت رازی

نمونه‌برداری و بازدید از تصفیه‌خانه شرکت رازی

ادامه مطلب
پایش تصفیه‌خانه‌های بیمارستانی شهرستان ساوه

پایش تصفیه‌خانه‌های بیمارستانی شهرستان ساوه