پایش و بازدید دوره‌ای از تصفیه‌خانه‌های احداثی

پایش و بازدید دوره‌ای از تصفیه‌خانه‌های احداثی

در مورخه هجدهم بهمن ماه سال 1402 کارشناسان شرکت رها آب مهر زاگرس آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشوری به چندین تصفیه‌خانه احداثی خود به منظور نمونه برداری و پایش فصلی مراجعه نمودند ،از جمله این تصفیه‌خانه های بهداشتی و صنعتی می توان تصفیه‌خانه فاضلاب ندامتگاه تهران بزرگ ،ندامتگاه فشافویه، فیروز بهرام، ندامتگاه دماوند و همچنین کشت و کار و صنعت احسان ری را نام برد، شرکت رها آب مهر زاگرس آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست با دقت و پیگیری مستمر توانسته خروجی پساب نهایی تمامی این تصفیه‌خانه ها را برای فضای سبز به استانداردهای لازم برساند، تصفیه‌خانه فاضلاب کشتارگاه احسان ری یکی از بزرگترین تصفیه‌خانه های بهداشتی و صنعتی در حوزه کشتارگاهی می باشد.

 

این تصفیه‌خانه از بخش های متعادل ساز، پمپاژ، بی هوازی، حوضچه های هوازی گسترده، ته نشینی، گندزدایی و فیلتراسیون تشکیل شده است، فاضلاب های کشتارگاهی دارای COD, BOD5 و سولفات و کلراید بالایی هستن که استاندارد سازی آنها کار بسیار پیچیده ایی است، موضوع قابل بیان در خصوص طراحی و ساخت تصفیه‌خانه های فاضلاب توجه کردن به منطقه مورد نظر می باشد به عنوان مثال تصفیه‌خانه های مذکور همگی در جنوب تهران می باشند که خود آب مصرفی دارای میزان بالایی EC, TDS و پارامترهایی نظیر نیترات، سولفات و کلراید هست به همین دلیل موضوع تصفیه پیچیده تر خواهد شد.

slide-9a5f158
slide-ed38d00
slide-7e11a9c
slide-6ab60e9
slide-236f7c6

سایر پروژه‌ها