آزمایشگاه خاک

آزمایشگاه خاک

با توجه به آلودگی­‌های مکرر خاک و در امتداد آن آب­‌های زیرزمینی و همچنین الزامات قانونی سازمان محیط­ زیست، شرکت “محیط آسایش البرز” با در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز و تجهیزات پیشرفته در خصوص نمونه‌­برداری، اندازه­‌گیری، آنالیز داده­‌ها و انتخاب مؤثرترین سیستم احیاء خاک­‌های آلوده، آماده ارائه خدمات می‌­باشد.