پایش فصلی تصفیه‌خانه بیمارستان‌های کرج فروردین 1403

پایش فصلی تصفیه‌خانه بیمارستان‌های کرج فروردین 1403
در مورخه بیست و نهم فروردين ماه سال 1403 کارشناسان شرکت رها آب مهر زاگرس آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشوری به بیمارستان های کرج به منظور نمونه برداری و پایش فصلی مراجعه نمودند ،شرکت رها آب مهر زاگرس و شرکت محیط آسایش البرز همکاری مداومی به منظور رفع مشکلات احتمالی در تصفیه‌خانه های بیمارستانی دارند، شرکت رها آب مهر زاگرس با داشتن سابقه طولانی در طراحی و نصب تصفیه‌خانه های بیمارستانی بالغ بر 45 تصفیه‌خانه بیمارستانی در استان های تهران و کرج را راه اندازی نموده است، بسیاری از پساب نهایی این تصفیه‌خانه ها در چاه جاذب تخلیه می گردد که توجه کردن به پارامترهای نیترات و فسفات بسیار ضروری می باشد، در بیمارستان ها معمولا تصفیه‌خانه های بتنی و فلزی طراحی و نصب می گردد، دو بیمارستان کوثر و رجایی از جدیدترین تصفیه‌خانه هایی هستند که شرکت رها آب مهر زاگرس آنها را به بهره برداری رسانده است.
slide-4dfd234
slide-466a7f4
slide-249e768
slide-65ed548

سایر پروژه‌ها