سنجش صدای زیست محیطی

سنجش صدای زیست محیطی

آلودگی صوتی مشکلات فراوانی برای صنعت و فعالیت موردنظر در پی خواهد داشت. شرکت رهابکو با کادر مجرب و تحصیل‌کرده به شرکت‌ها، صنایع و کارخانجات مختلف برای کنترل صدا در محل کار با پایش مناسب صدا با استفاده از مجهزترین تجهیزات و وسایل کمک می‌کند. همچنین راه کارهای مؤثر و مناسب با صنعت و همچنین طراحی مؤثرترین تجهیزات برای کنترل و کاهش آلودگی‌های صوتی آزاردهنده را به مشتری مورد نظر با نازل‌ترین قیمت ارائه می‌دهد.