راکتور ناپیوسته با عملیات متوالی SBR

روش رآکتور ناپیوسته با عملیات متوالی SBR

واحد SBR از یک رآکتور پر و خالی شونده تشکیل شده که در آن اختلاط کامل انجام می‌شود و علاوه‌بر هوادهی و ته‌نشینی که پس از واکنش است تمامی فرآیندها در یک تانک انجام می‌شود. در تمام سیستم‌های رآکتور ناپیوسته با عملیات متوالی SBR پنج مرحله وجود دارد: پر شدن، واکنش هوادهی، ته‌نشینی، تخلیه و استراحت.

در مرحله پر شدن، فاضلاب به سیستم وارد می‌شود و سطح مایع موجود در رآکتور از 75 درصد در انتهای مرحله استراحت به 100 درصد می‌رسد.

 

در طی پر شدن، محتویات رآکتور درحال مخلوط شدن یا مخلوط و هوادهی شدن همراه می‌باشند و در طی واکنش مواد آلی کنترل شده تا فرآیند تصفیه با راندمان مناسب انجام شود. در فرآیند ته‌نشینی مواد جامد تحت شرایط سکون ته‌نشین شده و در نهایت پسآب تصفیه شده آماده تخلیه از سیستم رآکتور ناپیوسته با عملیات متوالی SBR می‌باشد. اغلب از دریچه‌های سرریز برای تخلیه پسآب استفاده می‌کنند.

 

در مورد اغلب فاضلاب‌ها حداقل به دو تانک نیاز است تا زمانی که یک تانک در حال پر شدن است تانک دیگر در حال انجام مراحل تصفیه باشد. این سیستم برای فاضلاب‌های صنعتی راندمان بالایی دارد، قابلیت انعطاف زیادی داشته و برای صنایعی با بار آلودگی بالا مانند صنایع غذایی و لبنی راندمان حذف بالایی دارد و مقرون‌به‌صرفه است. روش رآکتور ناپیوسته با عملیات متوالی SBR در مقایسه با روش لجن فعال متعارف و روش‌های بیوفیلم زمین کمتری نیاز دارد. این روش مزایای بسیاری دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. 

 

 

مهم‌ترین مزایای روش رآکتور ناپیوسته با عملیات متوالی SBR

 

 • مخزن SBR در حین پر شدن مانند یک حوض متعادل‌کننده عمل می‌نماید. بنابراین به آسانی جریان حداکثر فاضلاب و شوک BOD را تحمل می‌کند.
 • از آنجا که تخلیه پسآب به‌صورت متناوب و کنترل شده انجام می‌شود لذا می‌تواند تا زمانی که تصفیه کامل رخ نداده تخلیه نگردد.
 • نیاز به پمپاژ لجن فعال برگشتی ندارد؛ زیرا همواره مایع مخلوط در رآکتور وجود دارد.
 • مواد جامد مایع مخلوط نمی‌توانند هنگام تخلیه پسآب از مخزن SBR در اثر شوک‌های هیدرولیکی خارج شوند؛ زیرا می‌توان آن‌ها را تا زمان لازم در مخزن نگه داشت.
 • ته‌نشینی در شرایط آرام انجام می‌شود و هیچگونه جریان میانبری تشکیل نمی‌شود.
 • از آنجا که در حین مرحله پر شدن شرایط آنوکسیک در سیستم وجود دارد یک اکسیژن خواهی شدید در مرحله واکنش به وجود می‌آید که از طریق تجهیزات هوادهی اکسیژن لازم تأمین می‌شود.
 • این سیستم قابلیت تصفیه فاضلاب صنایع غذایی با COD حدود 3000 میلی‌گرم‌برلیتر را داراست.

در حالی که چندین پیکربندی از SBRها وجود دارد، فرآیند اصلی مشابه است. این تصفیه‌خانه از یک یا چند مخزن تشکیل شده است که می‌توانند به‌عنوان راکتورهای جریان پلاگین یا کاملاً مخلوط کار کنند. در روش رآکتور ناپیوسته با عملیات متوالی SBR مخازن دارای یک سیستم “جریان عبوری” هستند که در آن فاضلاب خام (پساب ورودی) و از طرف دیگر آب تصفیه شده (پساب) خارج می‌شود. در سیستم‌هایی با مخزن‌های متعدد، در حالی که یک مخزن در حالت ته‌نشینی و تخلیه است، دیگری هوادهی شده و پر می‌شود. در برخی از سیستم‌ها، مخازن شامل بخشی به نام زیست توده است که از یک سری دیواره یا بافل تشکیل شده است که جریان را از سمتی به سمت دیگر مخزن یا زیر و روی بافل‌های متوالی هدایت می‌کند.

 

 

در  فرآیند رآکتور ناپیوسته با عملیات متوالی SBR پنج مرحله در روند تصفیه فاضلاب وجود دارد:

 

 • پر شدن مخزن
 • واکنش هوازی
 • رشد بیولوژیکی
 • تجزیه
 • آماده به کار مجدد