روش تبادل یونی

فاضلاب های شهری , کشتارگاهی , صنعتی و بهداشتی یکی از آلوده کننده های آب های زیرزمینی ، آب های سطحی به ویژه آب های رودخانه ها ، دریاچه ها و دریاهاست. یکی از سیستم های رایج در تصفیه این فاضلاب ها استفاده از روش های هوازی و سیستم لجن فعال است که امروزه در بسیاری از تصفیه خانه های شهری به روش بیولوژیکی لجن فعال تصفیه و پاکسازی می شود. مشکلاتی که اغلب در سیستم راهبری این نوع تصفیه خانه ها به وجود می آیند عبارت است از:

کاهش شدید دما در فصول سرد سال ، ورود مواد شیمیایی و سموم و … که منجر به کاهش و یا غیرفعال شدن لجن فعال در سیستم گردیده که این امر منتج به عدم کارکرد صحیح سیستم های تعریفی می باشد . لذا متخصصین این شرکت با تلفیق دو علم صنایع غذایی و محیط زیست و بر پایه علم شیمی و حذف لجن فعال اقدام به طراحی سیستم نوین با استفاده از امکانات داخلی نموده است.

اساس کار به روش تبادل یونی و ترسیب سریع یون های موجود در فاضلاب و به استاندارد رسانیدن فاضلاب به پارامترهای محیط زیست می باشد که علاوه بر عدم حساسیت به موارد فوق الذکر سبب کاهش مصرف برق ، کاهش هزینه های جاری ، استفاده از حداقل زمین و نیز کاهش زمان تصفیه می گردد.

این شرکت با پشتوانه سالها تجربه صمیمانه همکاران و متخصصین خود در زمینه های صنایع غذایی آب و فاضلاب ومکانیک با تلفیق دوصنعت غذا و محیط زیست اقدام به طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب فوق سبک با روش برانگیزش یونی یونهای موجود در فاضلاب و ترسیب کلیه مواد و دوستار کامل محیط زیست نموده از خصوصیات این روش می توان بطور اجمالی به موارد زیر اشاره نمود:

مزایای این سیستم

 1. بالابردن کارایی سیستمهای فاضلاب موجود در واحدهای صنعتی دارای مشکل و یا نا کارا .
 2. حداقل مساحت ممکن و یا بدون اشغال زمین .
 3. طراحی ، ساخت و اجرای سیستم با استفاده از امکانات داخلی و عدم وابستگی به خارج .
 4. حداقل زمان اجرا.
 5. بسته به هزینه اجرایی اتواسیون ویا غیر اتوماسیون.
 6. حداقل زمان بازسازی واحیای مجدد سیستم در صورت خرابی .
 7. عدم حساسیت به تغییرات ناگهانی (PH- دما –مواد نگهدارنده وبازدارنده ).
 8. سرعت در امر تصفیه.
 9. داشتن حداقل پساب و دور ریز آب ( صرفه جویی در آب و برگشت حداکثری آب به چرخه تولید )
 10. امکان جابجایی و نقل و انتقال بسیار ساده با کمترین تخریب و ….

روش تصفیه:

هدف از تصفیه فاضلاب ، جداسازی موادی است که آن را برای مصارف بعدی قابل استفاده نماید و یا با رها سازی آن در منابع آبی و یا محیط زیست صدمه ای وارد ننماید. روش تصفیه به صورت اجمالی و شماتیک بدین صورت می باشد.

 

 

آشغالگیر:


جهت جداسازی مواد شناور و غوطه ور از فاضلاب و جلوگیری از ورود آنها به سایر واحدها و فرایندهای بعدی واختلال در کار آنها که از دو آشغالگیر دانه درشت ودانه ریز استفاده خواهد شد.

 


دانه گیر:


جهت حذف شن و ماسه و مواد جامد سنگین معلق و عمدتا غیرآلی موجود در فاضلاب و جلوگیری از سایش تجهیزات مکانیکی و کاهش حجم مفید سایر واحدهای تصفیه خانه استفاده خواهد شد.

 


متعادل ساز:


با توجه به نوسانات کمی ، کیفی و یکنواخت سازی جریان فاضلاب ، فاضلاب خام وارد مخازن متعادل ساز می شود . در حوض متعادل ساز علاوه بر اینکه موجب می شود تا جریان بالا دست از نظر هیدرولیکی به صورت یکسان ادامه یابد باعث می شود تا کیفیت فاضلاب ورودی از نظر سایر ویژگی های کیفی به مخلوطی یکنواخت تبدیل شود .

 

 

واحد انعقاد ساز:


در این مرحله ابتدا یون های موجود در فاضلاب برانگیخته می شود و سپس توسط موادهایی با بار منفی سبب افزایش و تحریک پذیری کل یون های موجود در فاضلاب می شود و در مرحله بعد جهت ترسیب سریع اقدام به افزایش یون با بار مثبت متناسب با یون های موجود در فاضلاب خام می گردد و در زمانی کوتاه هم زنی با دور بالا جهت اختلاط سیستم کلوئید صورت می گیرد.

 

 

لخته ساز:


در این مرحله با توجه به جذب یونی و بالا رفتن جرم مولکولی تجمیع ذرات صورت گرفته و ته نشینی به صورت کامل انجام می پذیرد.

 


مخزن ذخیره لجن (ته نشینی):


واحد عملیاتی است که جداسازی ذرات معلق سنگین به واسطه فرونشست گرانش در آن رخ می دهد که به صورت لجن هویدا می گردد ، لجن توسط پمپ به مخزن تثبیت لجن ارسال می گردد.

 


جمع آوری آب تصفیه شده:
پس از جداسازی لجن آب تصفیه شده از نظر کیفی (مقدار ph ، کدورت و رنگ) کنترل شده و توسط پمپ به واحد فیلتراسیون انتقال می یابد .

 

 

فیلتراسیون:


یک فرآیند مکانیکی است که طی آن مواد معلق جامد از سیال جداسازی می شود . اساس جداسازی در این روش اختلاف در اندازه ذرات جامد و سیال و استفاده نیروی خارجی سیال از بستر است.

 


گند زدایی:


در این مرحله جهت گند زدایی و ضدعفونی آب تصفیه شده و لجن حاصله از گاز ازون استفاده خواهد شد که بسته به نوع و حجم فاضلاب مصرفی مقدار و زمان ازون متفاوت خواهد بود.

 


فیلتراسیون نهایی:


برای حذف اوزون مازاد در آب تصفیه شده و نیز حذف کدورت ناشی از واکنش گاز ازون به آب از نوعی فیلتر (ساخت این شرکت) استفاده می گردد.

 


مخزن ذخیره آب:


آب تصفیه شده ناشی از مراحل فوق الذکر به مخازن ذخیره توسط پمپ ارسال می گردد.

 


تثبیت لجن توسط گاز ازون:


جهت تثبیت لجن های حاصل از فرآیند تصفیه ، به دلیل قدرت بالای اکسیداسیون این گاز با افزودن به لجن سبب واپاشی جامدات لجن و تسریع در عمل تثبیت آن می گردد و همچنین باعث نابودی کلیه فرم های رویشی و غیر رویشی میکروارگانیسم ها و ویروس های موجود در آن می شود.

 

 

آبگیری لجن:


لجن تثبیت شده به دلیل دارا بودن آب زیاد ، درصد جامدات پایین ، مقاومت بالا در برابر آبگیری و سایر مشکلات مربوط به حمل و نقل و در نهایت دفع ، از تجهیزات آبگیری برای دستیابی به کاهش حجم استفاده خواهد شد . بدین منظور از فیلتر پرس ، دستگاه های گریز از مرکز یا بستر لجن خشک جهت آبگیری ویا بدون آبگیری جهت غنی سازی خاک استفاده می شود.

 

 

شرح فرآیند

 

همانطور که در ابتدا اشاره شد:

 

 1. برانگیزش یونی بارهای موجود در فاضلاب.
 2. هوادهی مدام به میزان۲ بار بسته به حجم تعریف شده مخازن .
 3. افزودن بار مثبت بر اساس محاسبه میزان بار عالی موجود در سیستم.
 4. هوادهی به مقدار ۲الی 4 بار فشار هوا .
 5. افزودن یون بار منفی به سیستم و ادامه هوادهی.
 6. قطع هوادهی و استراحت به مدت ۲۰ دقیقه تا ته نشینی کامل.
 7. فیلتراسیون فاز شفاف توسط فیلترهای مرکب واختصاصی ساخت شرکت.
 8. ازوناسیون آب تصفیه شده فیلتر شده بسته به نوع فاضلاب و۱۰ الی-۶۰ دقیقه .
 9. فیلتراسیون نهایی وانتقال آب تصفیه شده به مخازن ذخیره آب .
 10. انتقال لجن به مخزن لجن.
 11. ازوناسیون لجن بطور مداوم.
 12. انتقال لجن در انتهای شیفت کاری توسط ماشینهای مخصوص به زمین کشاورزی ویا پرس لجن وانتقال لجن خشک شده جهت گلخانه و برگشت آب به ابتدای فرایند .