اندازه گیری و پایش زیست محیطی صنایع شهرک های صنعتی هشتگرد و نظرآباد

اندازه گیری و پایش زیست محیطی صنایع شهرک های صنعتی هشتگرد و نظرآباد

در مورخه بیست و دوم مهر ماه سال 1402 کارشناسان شرکت محیط آسایش البرز آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست استان البرز طبق نامه ایی که از قبل در سامانه محیط زیست کشوری و سامانه محیط زیست استان البرز ثبت کرده بودند به شرکت های ایرانیان سپهر آسمان و فرآوری جهان لبن البرز مراجعه نمودند و پایش خود را انجام دادند، همچنین در طول این بازدید کارشناس مسئول محیط زیست شهرستان نظرآباد تیم کارشناسی آزمایشگاه محیط آسایش البرز را همراهی نموند، طی این پایش ها چندیدن دودکش و مشعل صنایع و همچنین خروجی تصفیه‌خانه شرکت فرآوری جهان لبن البرز مورد پایش قرار گرفتند که خوشبختانه مشکل خاصی وجود نداشت و تمامی آنالیز ها در حد استاندارد بودند، دستگاه اندازه گیری گازهای خروجی از دودکش سیتروئن می باشد که ساخت کشور ایتالیا است و قابلیت آنالیز گازهایی همچون O2, CO, CO2, NO, NO2, NOx, SO2 را دارا می باشد.

سایر پروژه‌ها