پایش پکیج فلزی شرکت قالب‌های پیشرفته ایران خودرو پس از یک ماه overhaul

پایش پکیج فلزی شرکت قالب‌های پیشرفته ایران خودرو پس از یک ماه overhaul

در مورخه هفتم شهریور ماه سال 1402 شرکت محیط آسایش البرز آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشوری از پیکج فلزی تصفیه‌خانه بهداشتی شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو که به مدت یک ماه overhaul بوده است بازید و نمونه برداری خود را پس از بهره برداری انجام داد.

 

تعداد پرسنل این واحد صنعتی حدود 200 نفر است که حجم فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه بهداشتی به مقدار 15 تا 20 متر مکعب در شبانه روز می‌رسد.

 

همانطور که مستحضر هستید پس از سرویس و نگهداری دوره‌ای هر سیستم تصفیه فاضلاب در چند روز پس از آن احتمال وجود کدورت در خروجی نهایی تصفیه‌خانه است. سیستم تصفیه‌خانه ایی که شرکت محیط آسایش البرز برای این واحد صنعتی در نظر گرفته از نوع لجن فعال می باشد که شامل ایستگاه پمپاژ، ته نشینی اولیه، هوادهی، ته نشینی ثانویه و گندزدایی است.

 

در چنین سیستم هایی شما می‌توانید به منظور بالا بردن کارایی تصفیه از حوضچه ته نشینی ثانویه به قسمت هوادهی لجن فعال تزریق کرده و میکروب‌ها را به اندازه کافی به منظور تبدیل کردن مواد آلی به مواد معدنی در حوضچه هوادهی در دسترس قرار دهید، در انتهای هر تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی یک واحد گند زدایی وجود دارد که میزان توتال فکال و فکال کلیفرم ها رو تا حد استاندارد پایین خواهد آورد.

 

با توجه به اینکه پساب خروجی نهایی این تصفیه‌خانه برای مصارف فضای سبز استفاده می گردد میزان کل کلیفرم ها باید زیر 1000 و میزان کلیفرم های گرما پای باید زیر 400 باشد همچنین باید به این نکته مهم توجه داشته باشید که میزان کلر باقیمانده در خروجی نهایی تصفیه‌خانه فاضلاب از 0/2 بیشتر نباشد تا به گیاهان و درختان آسیب وارد نکند، خوشبختانه در نمونه‌برداری‌ها و پایش هایی که سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران از این تصفیه‌خانه انجام داده است تمامی این اصول رعایت گردیده است.

slide-1b038be
slide-5bbc065
slide-a7fbb34

سایر پروژه‌ها