پایش تصفیه خانه پرسیس ژن پار و نیواد فارمد سلامت

پایش تصفیه خانه پرسیس ژن پار و نیواد فارمد سلامت

در مورخه ششم آبان ماه سال 1402 کارشناسان شرکت محیط آسایش البرز آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشوری به شرکت های پرسیس ژن پار و نیواد فارمد سلامت به منظور انجام طرح خوداظهاری زیست محیطی مراجعه نمودند و پایش خود را انجام دادند، این پایش شامل گازهای خروجی دودکش بویلر ها و صوت زیست محیطی و همچنین خروجی پساب تصفیه‌خانه بهداشتی و صنعتی این واحد ها می باشد، شرکت های مذکور از بزرگترین تولید کننده های داروهای بیوتکنولوژی یا همون تولید دارو از میکروارگانیسم ها می باشند که به کشورهای بزرگ دنیا از جمله کانادا و ترکیه و…. صادرات انجام می دهند، تصفیه خانه این واحد های صنعتی مشترک می باشد و همچنین قابلیت تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی را دارا می باشد، پساب خروجی این تصفیه‌خانه برای مصارف فضای سبز استفاده می گردد که خوشبختانه استاندارد های زیست محیطی را رعایت می‌کند.

slide-4067fdc
slide-d4d42af
slide-5ab1a54

سایر پروژه‌ها