اتمام و بهره برداری از پروژه تصفیه‌خانه بهداشتی پلی اتیلنی شرکت سازه پویش

اتمام و بهره برداری از پروژه تصفیه‌خانه بهداشتی پلی اتیلنی شرکت سازه پویش

در مورخه سيزدهم شهریور ماه سال 1402 کارشناسان شرکت محیط آسایش البرز آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشوری به یکی دیگر از واحد های صنعتی که طراحی و ساخت تصفیه‌خانه بهداشتی آن را به اتمام رسانیده اند مراجعه نموده و طبق تعهداتی که این شرکت در تمامی پروژه های خود به کارفرمایان داده و همچنین وظایفی که خود را در قبال آن ها مسئول می داند به صورت ماهیانه و دوره ایی پایش ها را انجام می دهد.

 

شرکت سازه پویش حدود 200 نفر پرسنل دارد که در دو شیفت کاری مشغول به کار هستند و تصفیه‌خانه بهداشتی که ما برای این واحد صنعتی در نظر گرفته ایم 25 متر مکعب می باشد که قابلیت تصفیه فاضلاب 300 نفر را دارا ست.

 

همانطور که قبلا توضیحاتی در این سایت داده شده است تصفیه‌خانه‌های پلی اتیلنی مزايای زیادی از جمله حمل و نقل آسان، اشغال فضای کمتر، عمر طولانی تر نسبت به پکیج های فلزی و … را دارند.

 

تصفیه‌خانه بهداشتی که شرکت محیط آسایش البرز برای این کارخانه طراحی و نصب نموده است قابلیت بسیار بالایی دارد به نحوی که پساب نهایی تصفیه‌خانه به چاه جاذب تخلیه می گردد، با وجود اینکه میزان نیترات برای مصرف آب شرب باید زیر 50 mg/l باشد ولی همین پارامتر برای تخلیه پساب تصفیه‌خانه به چاه جاذب باید زیر 10 میلی گرم در لیتر منظور گردد که خود این امر به دانش بالا و مهندسی دقیق نیاز دارد.

 

در چنین تصفیه خانه هایی به منظور حذف نیترات فرآیند بی هوازی باید به طور کامل و صحيح صورت گیرد تا دنیتریفیکاسیون اتفاق بیافتد و نیترات به نیتریت تبدیل شود موضوع بسیار مهم دیگری که شرکت محیط آسایش البرز در فرآیند تصیفه به آن توجه نموده است میزان آمونیوم هست که همانطور که ما در جدول استاندارد های پساب به آن اشاره نموده ایم برای تخلیه پساب به چاه جاذب باید زیر یک میلی گرم در لیتر باشد پس در نتیجه تصفیه فاضلاب را بسیار پیچیده می کند که ما با عملیات بیولوژیکی هوازی و نیتریفیکاسیون توانستیم آمونیوم را به نیتریت و سپس نیترات تبدیل کنیم ، این چرخه های بیولوژیکی باید به نحوی مهندس و طراحی گردند که کوچیکترین مشکلی بوجود نیاد و تصفیه فاضلاب به نحو احسن صورت گیرد تا ما بتوانیم در نهایت پساب خروجی را به چاه جاذب تخلیه کنیم، لازم می‌دانم به فرآیند نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون به طور خیلی خلاصه اشاره نمایم:

 

نیتریفیکاسیون (Nitrification) فرآیندی است که طی آن آمونیوم توسط باکتری نیتروزوموناس به نیتریت و توسط باکتری نیتروباکتر به نیترات تبدیل می‌شود.

دنیتریفیکاسیون(Denitrification) نوعی‌ فرآیند بی‌هوازی است که توسط گونه های سودوموناس، تیوباسیلوس و پاراکوکوس صورت می‌گیرد و نیترات به اکسید نیتریک ،اکسید نیترو و در نهایت گاز نیتروژن تبدیل می شود.

slide-ee070c7
slide-21a39df
slide-1605b03

سایر پروژه‌ها