نظارت و نمونه برداری از تصفیه‌خانه های بهداشتی روستاهای استان البرز

نظارت و نمونه برداری از تصفیه‌خانه های بهداشتی روستاهای استان البرز

در مورخه سی ام شهریور ماه سال 1402 کارشناسان شرکت محیط آسایش البرز آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشوری در پیرو نامه نگاری و درخواستی که محیط زیست شهرستان طالقان از این آزمایشگاه مبنی بر پایش تصفیه‌خانه بهداشتی روستای دنبلید داشتند به این روستا مراجعه نموده و از خروجی نهایی تصفیه‌خانه بهداشتی روستا که در سال 1387 احداث نموده اند پایش بعمل آوردند.

 

جمعیت روستای دنبلید شهرستان طالقان در فصول مختلف سال متغير می باشد به نحوی که در فصول گرم سال به حدود 3000 نفر و در پاییز و زمستان به کمتر از 1000 نفر می رسد، به همین دلیل تصفیه‌خانه ایی که شرکت محیط آسایش البرز به این منظور طراحی و نصب نموده است کاملا فنی و مهندسی شده می باشد تا بتواند در مقابل شوک های احتمالی مقاومت بسیار بالایی داشته و بدون هیچ گونه مشکلی تصفیه خود را به نحو احسن انجام دهد.

 

روستای دنبلید در شهرستان طالقان در مجاورت رودخانه ایی می باشد که از رشته کوه های البرز منشا می گیرد و به همین خاطر خروجی نهایی تصفیه‌خانه به داخل رودخانه تخلیه می گردد و خوشبختانه استاندارد های لازم را تا به امروز رعایت نموده، برای تخلیه پساب نهایی به داخل رودخانه پارامترهایی نظیر COD, BOD, نیترات, کلر آزاد باقیمانده ،توتال کلیفرم و فکال کلیفرم، اکسیژن محلول، آمونیوم، سولفات، Ph بسیار مهم می باشند و شرکت محیط آسایش البرز کاملا به این موضوع توجه کافی داشته و تمام تلاش خود را نموده است تا بتواند علاوه بر اینکه استاندارد های زیست محیطی را رعایت کند همچنین پسابی که به داخل رودخانه تخلیه می گردد کوچکترین اثر مخربی بر آب رودخانه نداشته باشد.

slide-7c9f957
slide-d045ec8

سایر پروژه‌ها