پایش خوداظهاری شرکت کاسل نوش در تهران

پایش خوداظهاری شرکت کاسل نوش در تهران

در مورخه 1402/05/11 کارشناسان شرکت محیط آسایش البرز آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشوری به استان تهران به منظور پایش خوداظهاری شرکت کاسل نوش که تولید کننده انواع نوشیدنی‌های بدون الکل است مراجعه نمودند.

 

در این واحد صنعتی دو مورد دیگ آبگرم، 4 ایستگاه صوت زیست محیطی، چند مورد لیفتراک دو گانه سوز، دو مورد نمونه برداری آب به منظور آزمایشات فیزیکی و شیمایی و میکروبی و همچنین نمونه برداری پساب از تصفیه خانه فاضلاب این واحد صنعتی که هم پساب صنعتی و هم پساب بهداشتی را تصفیه می‌کرد صورت گرفت.

 

باید توجه داشت که تصفیه فاضلاب صنعتی موضوع بسیار پیچیده‌ای است خصوصا تصفیه فاضلاب مربوط به صنایع عذایی همچون دلستر و آبجو سازی که سرشار از قند بالا و همچنین COD بالا هستند، شرکت محیط آسایش البرز با داشتن کادری مجرب و متخصص در خصوص ساخت و راهبری تصفیه‌خانه‌های صنعتی و بهداشتی، راهبری تصفیه‌خانه این واحد صنعتی را به نحو احسن انجام داده و خوشبختانه در تمامی ادوار گذشته که خود سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران و آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست از این واحد صنعتی بازید و نمونه برداری کرده‌اند داده‌ها با استانداردهای تخلیه پساب برای مصارف فضای سبز همخوانی و این موارد را رعایت کرده‌اند.

سایر پروژه‌ها