پایش تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی مسکن مهر نظر آباد

پایش تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی مسکن مهر نظر آباد

در مورخه 30 مردادماه سال 1402 کارشناسان شرکت محیط آسایش البرز، آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشوری به منظور نمونه برداری و پایش مدوام تصفیه خانه‌های احداثی به یکی دیگر از این واحدها سرکشی و نمونه برداری خود را انجام دادند.

 

این تصفیه خانه واقع در استان البرز شهرستان نظرآباد به منظور تصفیه فاضلاب بهداشتی واحد های مسکن مهر این شهرستان در سال 1391 طراحی و احداث گردیده است، حجم فاضلاب خام ورودی به این تصفیه خانه حدود 1000 مترمکعب در شبانه روز است و  خروجی نهایی تصفیه‌خانه برای مزارع پایین دست استفاده می گردد، با وجود پایش های مداوم آزمايشگاه های معتمد، سازمان حفاظت محیط زیست و ارگان های زیربط و همچنین دستگاه‌های پیشرفته آنلاین تمامی پارمترها برای مصارف کشاورزی استاندارد و هیچ گونه مشکلی در این خصوص در چندین سال گذشته وجود نداشته است.

 

شرکت محیط آسایش البرز خود را ملزم می‌داند در تمامی پروژه هایی که انجام داده دائما سرکشی و ضمانت های لازم را به کارفرمایان محترم ارائه دهد، رعایت ضوابط و استاندارد های زیست محیطی و همچنین مشتریان محترم اصلی ترین اولویت های این شرکت است.

 

تصفیه‌خانه بهداشتی مسکن مهر شهرستان نظرآباد یک تصفیه‌خانه فلزی و دارای ابعاد وسیع و همچنین اتاق کنترل، نگهبانی، اتاق کلر زنی و … است.

 

این تصفیه خانه از واحد های ته نشینی اولیه، چندین حوضچه هوادهی، ته نشینی ثانویه، حوضچه تغلیظ لجن و گندزدایی تشکیل شده است. قابل بیان است که هوادهی کاملا به صورت عمقی می باشد و دیفیوزر های کار گذاشته به طور مستمر از لحاظ گرفتگی چک می شوند و مطلب دیگر این است که بدلیل هوادهی خوب و گسترده این تصفیه‌خانه با وجود اینکه نزدیک به منازل مسکونی است هیچگونه شکایتی مبنی بر وجود بوی بد تا به امروز نداشته است.

Previous slide
Next slide

سایر پروژه‌ها