ساخت کارخانه نورد سرد استیل شرکت فنی مهندسی فکور صنعت تهران واقع در معدن گل گهر سیرجان

ساخت کارخانه نورد سرد استیل شرکت فنی مهندسی فکور صنعت تهران واقع در معدن گل گهر سیرجان

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی فلزی به ظرفیت ۲۰ متر مکعب در شبانه روز.

 

در ابتدای امر طی استعلام ارسالی توسط شرکت فنی مهندسی فکور صنعت تهران و طی تماس با شرکت محیط آسایش البرز با توجه به الزامات سازمان محیط زیست در کارگاه‌ عمرانی مستقر در معدن گل گهر سیرجان جهت ساخت کارخانه نورد سرد. از این شرکت درخواست شد تا با کمک کارشناسان ارشد آن شرکت و با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی آن منطقه پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت مکفی جهت تصفیه فاضلاب مجموعه کارگری آن کارگاه محترم طراحی گردیده و به مرحله ساخت و احداث رسد.

 

در طی تحقیقاتی که توسط تیم کارشناسان شرکت محیط آسایش البرز با اعزام به منطقه به عمل آوردند مشخص گردید که با توجه به کویری بودن آن منطقه و افت دمای بسیار زیاد در طی شبانه روز پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۲۰ متر مکعب ساخته شود و برای افت دما در نظر گرفته شد تا المنت‌هایی در درون پکیج جهت گرم نگه داشتن فاضلاب و جلوگیری از شوک دمایی به میکروارگانیسم‌های موجود در فاضلاب نصب گردد.

 

روشی که برای این پکیج در نظر گرفته شد روش هوادهی گسترده انتخاب گردید و پس از عقد قرارداد در کارگاه ساخت شرکت محیط آسایش البرز پکیج مذکور طراحی و ساخته شد. 

 

با توجه به بخش QC قوی شرکت فکور صنعت تهران تمامی تست‌های غیر مخرب NDT از جمله تستهای UT. PT . VT بر روی پکیج انجام گردید و تمامی مدارک فنی و مهندسی مربوط به پکیج از جمله مدرکITP و Load list و final book به کارفرمای محترم ارائه شد. 

 

پکیج مذکور پس از پاس کردن تمامی تست‌های گرفته شده توسط کارشناسان بخش بازرسی شرکت فکور صنعت تهران مجوز ورود نصب و راه‌اندازی را در معدن گل گهر سیرجان دریافت نمود و پس از ارسال پکیج اکیپ نصاب شرکت محیط آسایش البرز به محل اعزام گردیده و پکیج را نصب و راه‌اندازی کرده و تحویل نیروهای بهره‌برداری کارفرمای محترم دادند.

 

پکیج مذکور پس از گذشت یک ماه از بهره‌برداری براندمان مورد نظر جهت مصارف کشاورزی و آبیاری رسیده و از پساب پکیج جهت آبیاری فضای سبز مجموعه گل گهر سیرجان مورد استفاده قرار گرفت. پس از گذشت سال‌ها این پکیج کماکان در مدار سیستم فاضلاب معدن گل گهر سیرجان قرار دارد و در طی آزمایشات فصلی که توسط سازمان محیط زیست سیرجان و آزمایشات خود اظهاری معدن گل گهر که پساب خروجی این تصفیه خانه به عمل آمده است تا به امروز هیچ مشکلی نداشته بهره‌برداری از آن به صورت متداول انجام می‌پذیرد.

سایر پروژه‌ها